• Houd 1,5 meter afstand
 • Reserveren is verplicht
 • In het restaurant bevinden zich niet meer dan 30 gasten
 • Ons restaurant sluit om 22.00 uur
 • Bij aankomst vindt er een gezondheidscheck plaats
 • Max. 2 personen zitten aan een tafel tenzij het gaat om een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat
 • 3 of meer personen? Er vindt een controlegesprek plaats of het een gezamenlijke huishouding betreft. Zo niet; 1,5 meter afstand houden
 • Handen desinfecteren bij binnenkomst én na toiletbezoek handen wassen
 • Geen toegang met verkoudheids- en/of griepklachten
 • Zo veel mogelijk elektronisch betalen
 • Het personeel draagt mondkapjes en onze tafels staan op geruime afstand van elkaar
 • Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op en geef ze de ruimte
 • Wanneer je je niet houdt aan de 1,5m regels kan de toegang tot het horecabedrijf worden ontzegd

BEDANKT VOOR UW MEDEWERKING! #SAMEN(BE)LEVEN #KNOKKENINDEHORECA

Kom je bij ons eten?

Proef het Mediterrane leven

Wij helpen je graag, Au revoir!